ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επισκεπτόμενοι το ηλεκτρονικό κατάστημα Eliantree.com ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτό, αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα εάν δεν αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους:

ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ELIANTREE.COM και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και διεθνείς συμβάσεις. Με την πρόσβαση σε αυτό το Ηλεκτρονικό Κατάστημα συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παραπάνω νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

2. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις σελίδες του Eliantree.com, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση email, διεύθυνση σπιτιού κ.λπ.) για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου Eliantree.com διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με τις συναλλαγές σας μαζί μας, την επικοινωνία μας μαζί σας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της αντίστοιχης λειτουργίας της λειτουργίας του , και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες αρχές και μόνο). Η Eliantree.com εφαρμόζει με ακρίβεια τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31 / ΕΚ, Προεδρικό Διάταγμα 131/2003), καθώς και το Νόμο για την προστασία των καταναλωτών 1994) που ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως πώληση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως συμπληρώνεται με αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το PD 207/1998, 79/2000, άρθρο 8 του νόμου 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46 / ΕΚ και 97/66 / ΕΚ, δηλώνει ρητά ότι δεν πρόκειται να κάνει αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας κανένας τρόπος δεν αποκαλύπτει, αποκαλύπτει, πωλεί, μισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται οριστικά κατόπιν αιτήματός σας και δεν παρέχονται με κανέναν τρόπο σε κανέναν. Υποβάλλοντας υλικό στον διακομιστή μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει αναληθή, παράνομα ή με οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλο για χρήση και δημοσίευση. Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες παραγγελίας που συλλέγουμε για να εκπληρώσουμε τη σύμβαση παράδοσης παραγγελιών που συνάπτεται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από εσάς. Αυτό έχει να κάνει με την τιμολόγηση και την αποστολή των προϊόντων που έχετε αγοράσει, επιστρέψει ή αλλάξει (Διαχείριση πληρωμής, Προώθηση αποστολής, Τιμολόγηση και Ενδιάμεσο Email, SMS ή Viber Promotions).

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Έλιαν έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα διαθέσιμα προϊόντα βλέποντας φωτογραφίες, περιγραφές και πιο συγκεκριμένα σχόλια. Ωστόσο, αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και οπτικά). Έτσι, το Eliantree.com δεν εγγυάται τη μέγιστη ακρίβεια ή πληρότητα των εικόνων και των περιγραφών του προϊόντος. Οι δηλώσεις, οι αναφορές ή άλλες πληροφορίες που αναφέρθηκαν ή είναι διαθέσιμες σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν ελεγχθεί στο μέγιστο για ακριβή δεδομένα, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν απόλυτη δέσμευση που διώκεται ποινικά ή πολιτικά. Το Eliantree.com, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι εκπρόσωποι, δεν φέρουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για τυχόν επακόλουθες, τυχαίες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή πρόστιμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χαμένων κερδών. διακοπή της επιχείρησης, απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλεια πελάτη, απώλεια ή ζημιά σε περιουσία και τυχόν αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή ή παρουσίαση αυτού του ιστότοπου ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου άλλος ιστότοπος θυγατρικών, ανεξάρτητα από το εάν το Eliantree.com ενημερώθηκε, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα.

4. ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΕΧΩΝ ΟΡΩΝ

Η Έλιαν διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αυτό το κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές στα προϊόντα μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.